Zmena dodávateľa

Zmena dodávateľa sa môže zdať na prvý pohľad zložitá a nákladná, avšak opak je pravdou. Ide o administratívne záležitosti, ktoré Vám ušetria príjemnú sumu.

Čo sa pre Vás zmenou dodávateľa nezmení?

Energie pôjdu na vaše odberné miesto naďalej tou istou cestou, ako doteraz = distribútor sa pre Vás nemení. Fyzické opravy a odpočty na vašom odbernom mieste zaisťuje naďalej rovnaká distribučná spoločnosť. Distribútor sa stará aj o opravy rozvodov, o výmeny meračov či obnovu dodávky energie v prípade výpadku.

Zmena dodávateľa elektriny a plynu:

  • je zadarmo
  • je jednoduchá
  • nikto Vám nič nenamontujete, meracie zariadenie vždy zostáva rovnaké
  • nikdy nehrozí žiadne obmedzenie dodávky

Vaším distribútorom zostáva niektorá zo spoločností:

distribúcia elektriny

  • Západoslovenská Distribučná, a. s | Poruchová linka 0800 111 567 | flexibilita: 24 hodín denne, 7 dni v týždni
  • SSE Distribúcia, a. s. | Poruchová linka 0800 159 000 | flexibilita: 24 hodín denne, 7 dni v týždni
  • Východoslovenská Distribučná, a. s.  | Poruchová linka 0800 123 332 | flexibilita: 24 hodín denne, 7 dni v týždni

distribúcia plynu

  • SPP – distribúcia, a.s. |  Poruchová linka 0850 111 727 |  flexibilita: 24 hodín denne, 7 dni v týždni

Plynulosť dodávky

Štát garantuje všetkým svojim občanom dodávku energií. Nemusíte sa preto obávať, že bez vlastného zavinenia zostanete bez elektrickej energie či zemného plynu.

Cena

Za rovnakú spotrebu energie budete platiť menej, pretože Vám dáme nižšie ceny.

Dodávateľ

Faktúry, rozpisy mesačných preddavkov a iné informačné listy týkajúce sa vášho odberného miesta Vám budú po úspešnej preregistrácii doručované iba pod značkou spoločnosti Utylis s.r.o.