Úspora energie

Spoločnosť Agusen s. r. o. sa za posledné obdobie zmenila na firmu, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti realizácie úspor energií energetického poradenstva, a to predovšetkým pre spoločnosti a obce. Agusen s.r.o. ponúka zákazníkom komplexné služby s konkrétnou úsporou a krátkou návratnosťou pre firmy i obce. Pri realizácii týchto služieb využívame analytické výsledky z merania, technické riešenie a poradenstvo z realizácií úsporných opatrení.

AGUSEN s.r.o.
Králec 4
788 20  
Dolní Studénky

Regulácia

  • Elektirna: Regulácia ¼ hodinového maxima elektrickej energie
  • Plyn: Regulácia dennej rezervovanej prepravnej kapacity
  • Teplo: Regulácia vykurovania jednotlivých objektov s ohľadom na rôznu tepelnú náročnosť objektu
  • Teplota: Teplotu možno regulovať a riadiť pomocou analóg - dátových prevodníkov, podľa požadovaných parametrov