Spoločnosť Utylis s.r.o. úspešne vstúpila na slovenský energetický trh ako nový dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu. Silné finančné zázemie a personál s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti energetiky sú hlavnými devízami spoločnosti, ktorá má ambíciu priniesť na slovenský energetický trh nové hodnoty a myšlienkový smer.

Materská spoločnosť pôsobí v strednej Európe a neustále sa rozširuje do ďalších regiónov. Ambíciou je pôsobiť na trhu ako regionálne silný, finančne stabilný a proklientský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu. Jednou z budúcich vízii je i dodávka vody domácnostiam a malým a stredným podnikom.

Údaje:

UTYLIS s.r.o.
Ružinovská 42, 
821 01 Bratislava

IČO: 46 903 534
DIČ: 2023647582
IČ DPH: SK2023647582

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 85275/B

Číslo licencie elektrina 2012E 0523
Číslo licencie plyn 2012P 0187

Zamestnanci spoločnosti UTYLIS

pracovali v energetike na všetkých úrovniach: na pozíciách od telefonických operátorov, cez výkonné zložky až po manažment a to v spoločnostiach, ktoré pôsobili v niektorom z energetických odvetví.